Affordable Access

Problemlösningsuppgifter i matematik, ett hinder för flerspråkiga elever? / Problem solving tasks in mathematics, an obstacle for multilingual pupils?

Authors
  • Ibrahim, Halima
  • Ortmann Hamzo, Joelle
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Många elever upplever att matematik är ett svårt ämne, detta kan bli ännu svårare för flerspråkiga elever. Forskning påvisar att språksvårigheter är en bidragande faktor för flerspråkiga elever när de läser text- och problemlösningsuppgifter. Det är viktigt att ta reda på vilka hinder flerspråkiga elever kan stöta på i matematikundervisningen, samt hur lärarna kan stötta dem. Syftet med den här kunskapsöversikten är att analysera tidigare forskning som undersöker om problemlösningsuppgifter i matematik kan vara ett hinder för flerspråkiga elever.  Olika sökord användes i databaserna Primo och Eric (ProQuest) för att hitta de valda vetenskapliga artiklarna. Begränsningar gjordes genom att välja peer reviewed och publikationsår. De åtta valda vetenskapliga artiklarna kartlades för att få övergripande förståelse av innehållet. För att besvara syftet utgick vi från två frågeställningar: Vad säger forskningen om problemlösningsuppgifter i matematik för flerspråkiga elever? Vilka strategier kan lärare tillämpa i undervisningen? Resultaten visar att flerspråkiga elever har svårigheter i matematik där text- och problemlösningsuppgifter förekommer. Resultaten visar att det finns olika strategier och metoder som lärarna kan tillämpa i undervisningen för att stödja flerspråkiga elever. Matematiklärare kan dra nytta av resultatet i kunskapsöversikten och tillämpa det i undervisningen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times