Affordable Access

Problematična uporaba interneta, osamljenost in socialna podpora pri mladostnikih

Authors
  • Zafred, Jasna Ida
Publication Date
Nov 04, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Teoretični del magistrskega dela obravnava vzroke, škodljive razsežnosti in posledice problematične uporabe interneta med mladostniki, osamljenost in socialno podporo ter dognanja o medsebojnih vplivih in učinkih na psihofizično zdravje in življenje mladostnikov. V empiričnem delu so na vzorcu mladostnikov zadnje triade osnovnih šol prikazane statistično pomembne povezanosti med problematično uporabo interneta, osamljenostjo in socialno podporo. Razlike v problematični uporabi interneta, občutenju osamljenosti in podpori družine glede na kraj bivanja niso potrjene, prav tako ni razlikovalni faktor imetje hišnih ljubljenčkov v problematični uporabi interneta in občutenju osamljenosti. Smo pa ugotovili, da se problematična uporaba interneta in osamljenost statistično pomembno razlikujeta glede na spol. Potrdili smo, da se problematična uporaba interneta glede na različno stopnjo obiskovanega razreda razlikuje le, če upoštevamo učinek spola. Potrdili smo tudi, da se doživljanje osamljenosti statistično pomembno razlikuje glede na dnevno porabo časa mladostnikov na internetu. Z regresijsko analizo smo napovedali spremenljivko osamljenosti na osnovi neodvisnih spremenljivk spola, kraja bivanja, imetja živali, socialne podpore in problematične uporabe interneta pomembno bolje, kot če bi pri vseh vrednostih odvisne spremenljivke napovedali povprečje neodvisnih spremenljivk.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times