Affordable Access

Problematična raba spleta med mladimi

Authors
  • BOLČINA, MATIJA
Publication Date
Dec 02, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Kljub temu, da sodobna tehnologija izjemno koristi najrazličnejšim potrebam današnje družbe, se med mladimi skozi leta porajajo novi izzivi, ki kažejo na posledice njene pretirane in neuravnovešene rabe. V diplomskem delu »Problematična raba spleta med mladimi« povezujem tehnološko in psihološko plat uporabe spletnih tehnologij. V tehnološkem delu naloge opišem razvoj interneta, svetovnega spleta in mehanizmov, protokolov, na katerih ta temelji, predstavim pregled trenutnega stanja družbenih omrežij, spletnih iger in razčlenim nekatere aktualne gradnike digitalnega ekosistema. V psihološkem delu naloge predstavim pogled na problematično, neuravnoteženo rabo spleta in se navežem na pojem zasvojenosti, ki se dandanes širi tudi na njene nekemične oblike, v katere spada tudi zasvojenost s spletom. V tem delu opišem biokemijo zasvojenosti in navedem rizične ter varovalne dejavnike prekomerne rabe spleta. Obenem preverim položaj problematične rabe in odvisnosti v Sloveniji in svetu, tako kot o njem poročajo nekateri strokovnjaki (pediatri, psihologi, nevrologi …). V dopolnitev sklicevanja na mnoge slovenske in tuje raziskave tudi sam izvedem raziskavo na osnovi ankete med osnovnošolci ter srednješolci na Goriškem, v kateri preverjam hipoteze o problematični rabi spleta med mladimi, natančneje med mladimi v zadnji triadi osnovne šole in med različnimi letniki srednje šole. V raziskavi me zanima, kako njihova uporaba spleta vpliva na učni uspeh, odnose in prostočasne aktivnosti, ki rabo spleta izključujejo. Podatki, razvidni iz raziskave, ne pokažejo visoke povezanosti med rezultati lestvice o problematični rabi spleta in ocenami, odnosi ter prostočasnimi aktivnostmi, ki izključujejo rabo spleta. To pomeni, da gre med anketiranci moje raziskave za skupine, ki so pod pragom problematične rabe spleta, kot jo opisujejo strokovnjaki [1]. Iz rezultatov pa so razvidne statistično pomembne razlike med dekleti in fanti, še posebej v povezanosti kakovosti odnosov in časa rabe spleta pri fantih. V zaključnem delu naloge povzemam še nekaj novih dejstev v zvezi z zdravljenjem zasvojenosti, kot ga poskusno prakticiramo pri nas in predstavim ključne preventivne programe, ki so v rabi v Sloveniji. Celotno diplomsko delo je poziv naši družbi, da tehnologijo pričnemo prepoznavati kot orodje, ki ga z visoko stopnjo zavesti upravljamo mi sami in ne obratno. Ob zavedanju pasti in nevarnosti, da se vanje ujamemo, v toku današnje civilizacije lažje krmarimo. Človeštvo potrebuje zgled za snovanje digitalnih tehnoloških inovacij in njenih uporabniških vmesnikov z visoko stopnjo etike.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times