Affordable Access

Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech / Travelling Salesmann Problem, Applications in Transport and Logistics

Authors
  • talska, alona
Publication Date
Jan 17, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předmětem předložené bakalářské práce „Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech“ je problém obchodního cestujícího, formulace a klasifikace úloh. Dále rozdělení metod řešení do základních skupin s popisem jejich vlastností a příklady aplikace TSP v dopravě a logistice. Praktická část se následně týká analýzy existujícího komerčního software na trhu a analýzy kvality řešení metod s využitím TSPLIB instances. / The subject of this bachelor thesis "Travelling Salesman Problem, Applications in Transport and Logistics " is the travelling salesman problem, formulation and classification of problems. Further follows division of the solution methods into basic groups with description of their characteristics and examples of application of TSP in transport and logistics. The practical part includes the analysis of existing commercial software on the market and the analysis of the quality of each method solution using TSPLIB instances.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times