Affordable Access

Pristop BIM za železniško infrastrukturo s primerom projekta odseka Brezovica–Preserje

Authors
  • Truden, Enej
Publication Date
Jun 27, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V uvodnem teoretičnem delu je najprej podan pregled osnov projektiranja železniške infrastrukture. Navedeni so predpisi in standardi, ki nas usmerjajo in nam omogočajo kvalitetno projektiranje. V posamezni fazi izdelave projektne dokumentacije definiramo obseg in podrobnost izdelave projekta. Projektne informacije so bistvo drugega sklopa teoretičnega dela. Podan je pregled ključnih informacij, ki se dopolnjujejo skozi celoten življenjski cikel železniške infrastrukture od načrtovanja do obratovanja in vzdrževanja. V nadaljevanju obravnavamo osnovne koncepte BIM, definicije, standardizacijo in razvoj skozi čas. Podrobneje definiramo pomen pristopa BIM v železniški infrastrukturi, raziščemo njegove prednosti in koristi pri uporabi in hkrati spoznamo izzive, ki nas še čakajo pri popolni implementaciji BIM-a v prakso. Poseben poudarek je na razvoju standardizacije za izmenjavo podatkov v železniški infrastrukturi. Pridobljeno teoretično znanje uporabimo pri izdelavi informacijskega modela nadgradnje železniškega odseka Brezovica–Preserje. Za projekt najprej zberemo informacije za posnetek stanja, nadaljujemo s projektiranjem horizontalnega in vertikalnega poteka osi ter ureditvijo prečnih profilov. Sledi izdelava 3D modela projektiranega železniškega telesa (zgornji in spodnji ustroj) ter ostalih modelov in njihovih elementov (protihrupna ograja, odvodnjavanje, vozna mreža, peroni), ki skupaj tvorijo celoto. Definiramo atribute, jih pripišemo elementom in posamezne modele izvozimo v IFC. Z uporabo programa Navisworks združimo modele v zbirni model ter mu dodamo komponento časa ter stroškov (5D model). Na koncu naredimo tudi vizualizacijo projektiranega stanja v prostoru s programom Infraworks.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times