Affordable Access

Pripovedi razkritja in življenja po razkritju

Authors
  • Bogataj, Katja
Publication Date
Jun 11, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Razkritje istospolne usmerjenosti in spolne identitete LGBTQ+ oseb je eden ključnih dogodkov v njihovem življenju. Z njim se pogosto povezuje občutja strahu pred nesprejetjem, sramu, zmede. Prav tako pa se LGBTQ+ osebe lahko počutijo osamljene, potisnjene na rob in so mnenja, da se to dogaja samo njim. Ravno zato lahko med prvimi občutki homoseksualne spolne identitete in prvimi razkritji mine kar nekaj let. Za veliko oseb se z razkritjem poveča tveganje za izključitev iz določenih aspektov družbe. Tako včasih zaradi razkritja izgubijo stike s svojimi najboljšimi prijatelji, nekateri se preselijo v drug kraj, nekateri pa celo ostanejo brez finančne stabilnosti in brez strehe nad glavo. Ker se razkritje pred starši pogosto zgodi za zaprtimi vrati doma, v udobju zasebnosti, se mnogokrat diskriminacija in nasilje dogajata prav tam, to nasilje pa ostaja zanikano, utišano in nevidno. Razkritje je veliko lažje, če imajo osebe zgrajen podporni sistem, oziroma če so seznanjene z varnimi prostori, kjer so jim na voljo pozitivne informacije o LGBTQ+ vprašanjih, ki se jim porajajo. Ravno zato smo socialni delavci in delavke tukaj pomemben akter za spodbujanje LGBTQ+ pozitivne prakse. V zvezi z LGBTQ+ vprašanji smo se dolžni vedno znova izobraževati, razbijati stereotipe in predsodke ter preprečevati nasilje, razbijati nevidnost LGBTQ+ skupnosti, zagotavljati najnovejše informacije in opozarjati na enakopravnost v lastnih politikah. Prav tako smo dolžni usposabljati in nuditi podporo delavcem in prostovoljcem, s katerimi sodelujemo, ter jim nuditi ustrezno literaturo. Na prvem mestu pa moramo biti spoštljivi in odgovorni zavezniki, ki z uporabniki vedno znova individualno soustvarjamo rešitve.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times