Affordable Access

Primernost nahrbtnih naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev za učinkovito zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball, Hemiptera, Cicadellidae) na vinski trti (Vitis vinifera L.)

Authors
  • Grčman, Gašper
Publication Date
Oct 02, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Leta 2020 smo v vinogradu pri Mirni Peči postavili poskus, v katerega so bile vključene tri nahrbtne naprave za škropljenje manjših vinogradov. Prva naprava je bila ročna škropilnica Solo 425, druga je bila baterijska škropilnica Solo Accu in tretji motorni pršilnik Solo 444. Ker se na tem območju v zadnjih letih močno pojavlja ameriški škržatek (Scaphoideus titanus), smo primerjali kakovost nanosa dveh kontaktnih insekticidov proti temu škodljivcu z omenjenimi napravami. Ugotovili smo, da je bil odstotek pokritosti pri vseh treh napravah za škropljenje podoben in je znašal več kot 35 %. Pri motornem nahrbtnem pršilniku je bilo ugotovljeno večje število odtisov kapljic na cm2. Na zunanjem delu vinske vrte, tako zgoraj kot tudi spodaj, je bil večji odstotek pokritosti z insekticidom kot zgoraj in spodaj v notranjem delu vinske trte. Tudi število odtisov kapljic na cm2 je bilo na zunanjem delu vinske trte večje kot v notranjosti. Po prvem škropljenju z insekticidom Exirel se število ličink ni bistveno zmanjšalo, medtem ko se je po drugem škropljenju z insekticidom Decis 2,5 EC zmanjšalo na minimum. Rezultati kažejo, da lahko tudi s kakovostnimi ročnimi in baterijskimi škropilnicami dosežemo primerljiv nanos in delovanje insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka kot z motornimi nahrbtnimi pršilniki, ki jih trenutno največ uporabljamo za škropljenje manjših vinogradov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times