Affordable Access

Primerjava regulatornih smernic za trženje kozmetičnih izdelkov v Evropski uniji in drugod po svetu

Authors
  • Mravlje, Manca
Publication Date
Sep 02, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Kozmetični izdelki so postali nepogrešljiv del našega vsakdana. Proizvajalci kozmetičnih izdelkov želijo ugoditi željam potrošnikov, hkrati pa si prizadevajo svoje izdelke tržiti na vseh večjih svetovnih kozmetičnih trgih. Pred tem se morajo seznaniti z zahtevami za kozmetične izdelke, ki veljajo v posamezni državi. V diplomski nalogi smo s pregledom regulatornih dokumentov za kozmetične izdelke ugotavljali razlike za uvoz in trženje kozmetičnih izdelkov v državah članicah Evropske unije, Združenih državah Amerike, Kanadi in na Kitajskem. Osredotočili smo se na definicijo kozmetičnega izdelka, obveznosti proizvajalcev in uvoznikov, zagotavljanje varnosti, postopek priglasitve/registracije/ odobritve, označevanje in oglaševanje kozmetičnih izdelkov ter poročanje o (resnih) neželenih učinkih. Za kozmetične izdelke v Evropi velja Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih. Uredba natančno definira kozmetični izdelek in odgovorno osebo za kozmetični izdelek ter njene obveznosti. Proizvajalec ali uvoznik mora pred trženjem kozmetičnega izdelka obvezno pripraviti dokumentacijo o kozmetičnem izdelku in kozmetični izdelek priglasiti na Evropsko komisijo, v Sloveniji pa je obvezna še priglasitev dejavnosti. Poročanje o resnih neželenih učinkih je za proizvajalce in uvoznike obvezno. Kozmetične izdelke v Združenih državah Amerike regulira Uprava za živila in zdravila v skladu z Zveznim zakonom o živilih, zdravilih in kozmetiki (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) in Zakonom pravilnega pakiranja in označevanja (Fair Packaging and Labeling Act). Izdelki za osebno nego so na ameriškem trgu kategorizirani kot kozmetični izdelki in zdravila brez recepta (z izjemo mil). Za kozmetični izdelek je odgovoren proizvajalec ali uvoznik, odgovorna oseba pa ni uradno definirana. Preskušanje kozmetičnih izdelkov in priprava dokumentacije nista obvezna, registracija pa je prostovoljna. Veliko pozornosti namenjajo uporabi barvil v kozmetičnih izdelkih – proizvajalec mora za njihovo uporabo v kozmetičnem izdelku pridobiti dovoljenje s strani regulatornega organa. V Kanadi za kozmetične izdelke velja Zakon o živilih in zdravilih (Food and Drugs Act) ter Predpisi o kozmetičnih izdelkih (Cosmetic Regulations). Podatke o varnosti in kakovosti kozmetičnega izdelka se mora hraniti kot del dokumentacije o kozmetičnem izdelku, ki jo pripravi proizvajalec na osnovi smernic dobre proizvodne prakse. Proizvajalec ali uvoznik mora vladno organizacijo Health Canada obvestiti o kozmetičnem izdelku na kanadskem trgu. V Kanadi in Združenih državah Amerike je mogoče poročati o neželenih učinkih in o drugih problemih s kozmetičnim izdelkom. Na Kitajskem za kozmetične izdelke veljajo Predpisi o higienskem nadzoru kozmetike (Regulations Concerning the Hygiene Supervision over Cosmetics), ki so še dodatno podprti s pravili, smernicami in standardi. Predpisi kategorizirajo izdelke za osebno higieno na kozmetične izdelke za običajno uporabo in posebno uporabo, definicija pa izključuje zobne paste in ustne vode. Kozmetične izdelke in nove kozmetične sestavine je treba registrirati oziroma prijaviti, kar je obveznost kitajskega zastopnika oziroma odgovorne osebe. Obvezna dela odobritvenega postopka sta priprava dokumentacije o kozmetičnem izdelku in testiranje na živalih. Poročanje o neželenih učinkih kozmetičnih izdelkov je nekoliko nejasno. Ugotovili smo, da uvoz in trženje kozmetičnih izdelkov na različnih koncih sveta urejajo različni regulatorni organi v skladu z veljavno zakonodajo o kozmetičnih izdelkih. Poenotenje zahtev za kozmetične izdelke po svetu bi olajšalo njihov uvoz na do sedaj težko dostopne trge, predvsem pa zagotovilo visoko stopnjo varnosti njihovih uporabnikov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times