Affordable Access

Primerjava med novelo Cirila Kosmača Balada o trobenti in oblaku in istoimensko ekranizacijo Franceta Štiglica

Authors
  • Marinič, Matjaž
Publication Date
Oct 19, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu obravnavam razmerje med Kosmačevo novelo Balada o trobenti in oblaku in istoimensko ekranizacijo Franceta Štiglica. V prvem delu bom opredelil in vsebinsko analiziral Kosmačevo literarno delo in izpostavil motive ter ponavljajoče se vzorce. Pred samo primerjavo novele in filma bom predstavil nekatere metodološke podlage za analizo filmskih adaptacij, ki bodo pozneje uporabljene na primeru Štigličeve ekranizacije Kosmačevega dela. Pri primerjavi bom izhajal iz zavedanja, da sta tako film kot literatura dve popolnoma samostojni umetnosti ter da filmska adaptacija nikakor ne sme biti ocenjevana po merilu kvantitativnega prenosa elementov iz literarne v filmsko umetnost. Cilj naloge tako ni predstaviti razlike oziroma odstopanja med novelo in filmom v smislu podajanja ocene, temveč v razumevanju specifičnega jezika in strukture literature in filma, ki izhaja iz določene literarne predloge. Eno od podvprašanj, ki se postavlja je, v kolikšni meri je Štiglic v filmu Balada o trobenti in oblaku uspel vzpostavil lastno filmsko estetiko oziroma v kolikšni meri je zgolj poskušal najti ustrezen filmski prevod Kosmačeve novele.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times