Affordable Access

PRIMERJALNA ANALIZA ETIKE IN MORALE JAVNIH USLUŽBENCEV V IZBRANIH ORGANIZACIJAH

Authors
  • KOČAN, ILDA
Publication Date
Sep 15, 2017
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Javni uslužbenci predstavljajo državo in zato ima njihovo vedenje pomembno vlogo za državljane in tudi za organizacijo, v kateri delujejo. Pri delu se srečujejo z različnimi vprašanji in velikokrat se zgodi, da se znajdejo v etični dilemi ali pa se soočajo z etičnimi kršitvami. Kršitve so lahko tudi zelo hude in imajo velik vpliv na državo, zaradi tega je pomembno, da se organizacija zaveda posledic, ki jih povzročijo etične kršitve in tako oblikuje primerne rešitve oziroma ukrepe. Ravno pomembnost etičnih kršitev je razlog za nastanek tega diplomskega dela. Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali javni uslužbenci pri svojem delu ravnajo etično in ali sploh upoštevajo kodekse, ki so ustvarjeni za njih. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in raziskovalnega. V prvem delu so skozi teorijo predstavljeni pojmi, kot so etika, morala, javna uprava, javni uslužbenci, etični kodeksi in korupcija. V raziskovalnem delu pa so predstavljeni rezultati ankete, ki je bila izvedena v izbranih organizacijah. Rezultati so pokazali, da so javni uslužbenci seznanjeni s kodeksi, vendar jih nekoliko manj uporabljajo pri svojem delu. Prav tako bi javni uslužbenci prijavili svojega sodelavca, če bi bil vpleten v etične kršitve, ugotovitve pa kažejo tudi, da javni uslužbenci menijo, da njihov delodajalec ne naredi dovolj za skrb etike v organizaciji. Diplomsko delo bi lahko bilo uporabno za javno upravo, saj se poudarja pomembnost etike pri delu, ki ima pozitivne učinke za vse - organizacijo, javne uslužbence in državljane.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times