Affordable Access

Priložnosti in potenciali urbanega zelenja v stanovanjskih soseskah

Authors
  • Toromanović, Nevzeta
Publication Date
Jul 20, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Tema diplomske naloge se osredotoča na urbano zelenje, ki postaja vse pomembnejše pri načrtovanju gradnje in obnov naselij ter mest. V diplomski nalogi je opisan zgodovinski potek razvoja urbanega zelenja, vrste urbanega zelenja, ki v veliki meri temeljijo na priročniku “Zeleni sistem v mestih in naseljih” (Usmerjanje razvoja zelenih površin, 2020), vplivi urbanega zelenja na okolje in končno njegova uporaba v novo načrtovanem naselju ob Litijski cesti. Cilj diplomske naloge je bil na primeru pokazati vse možnosti oblikovanja zelenja ter pokazati njegove ogromne potenciale za trajnosten razvoj naselij in mest.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times