Affordable Access

Prihodnost inkriminacije malomarnega zdravljenja

Authors
  • Švagelj, Sara
Publication Date
Jun 20, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Napake v ravnanju človeka so neizogibne, saj je človek bitje, precej daleč od popolnosti. To bi moralo veljati kot načelno izhodišče pri presojanju človeka, tudi zdravnikov. Splošno poznano je dejstvo, da velja medicina za znanost, ki se ponaša s plemenitostjo in je v družbi globoko spoštovana. Takoj za to mislijo pa se v mislih sodobne populacije, ki zahvaljujoč razviti informacijski tehnologiji in dostopnosti informacij praktično vsem, pojavijo dvomi, pa tudi bolj ali manj globoko nezaupanje v zdravstveni sistem in ravnanja ter odločitve zdravnikov. V svojem magistrskem diplomskem delu sem pod drobnogled postavila inkriminacijo malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti, vsebovano v 179. členu Kazenskega zakonika. Preko predstavitve zdravstvenih napak, kaznivih dejanj v zdravstvu, primerjalnopravne ureditve ter nato podrobnejše analize navedene inkriminacije, sem želela prikazati njeno poslanstvo ter njen položaj v slovenskem kazenskopravnem sistemu, nato pa prišla do svojega končnega cilja, in sicer nakazati morebitno prihodnost inkriminacije malomarnega zdravljenja. Že na tej točki kaže izpostaviti, da je zdravniški poklic edini izmed poklicev, ki je neposredno obravnavan v KZ-1. Nesporno ni moč dopustiti, da bi bili zdravniki povsem neomejeni z inkriminacijami v kazenskem pravu, saj vendarle opravljajo svoj poklic, kljub temu, da se dnevno srečujejo z reševanjem življenj. Obstajati mora nekakšna grožnja s posledico, ki bo sledila, če bo prišlo do kršitve. Pojavlja pa se vprašanje ali je kazensko odgovornost zdravnika nujno potrebno urediti z inkriminacijami v posebnem delu KZ-1 ali zadostujejo in lahko nanje apliciramo splošne inkriminacije kaznivih dejanj zoper človekovo življenje in telo?

Report this publication

Statistics

Seen <100 times