Affordable Access

Prevajanje ruskega pogovornega jezika v slovenščino na primeru romanov Metro 2033 (2005) in Tekst (2017) pisatelja D. A. Gluhovskega

Authors
  • Marcina, Anamarija
Publication Date
Jan 20, 2024
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V prvem delu naloge sta predstavljeni zvrstnost in stilnost ruskega in slovenskega jezika. Zatem se s teoretičnega vidika povzame jezikoslovne značilnosti ruskega pogovornega jezika, ki so bile raziskane z vidika besedja, oblikoslovja, besedotvorja, skladnje in glasoslovja. Zadnji del teoretičnega dela vključuje predstavitev dveh prevodoslovnih teorij ter literarno teorijo, povezano z obema romanoma. V empiričnem delu na podlagi primerov iz romanov raziskujemo izbrano besedje in frazeologizme, uporabljene besedotvorne oprijeme, serijske glagolske konstrukcije in besedni red ruskega pogovornega jezika ter način prevajanja v slovenščino s povzetkom analize.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times