Affordable Access

Presoja varne uporabe fitofarmacevtskih sredstev in alternativnih metod za zatiranje ambrozije

Authors
  • ZUPANČIČ, BLAŽ
Publication Date
Sep 10, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V cestnem svetu se razraščajo raznovrstni pleveli, med katerimi je zaradi alergenosti najbolj problematična tujerodna rastlina ambrozija. Za zatiranje ambrozije najpogosteje uporabljamo fitofarmacevtska sredstva na osnovi glifosata. Zaradi nevarnih lastnosti (H350 - Lahko povzroči raka) bo uporaba glifosata v letu 2021 prepovedana. Na trgu obstajajo človeku varnejša in okolju prijaznejša fitofarmacevtska sredstva, s katerimi lahko učinkovito zmanjšamo posledice na človekovo telo in tudi na okolje. Z vidika varnosti in zdravja človeka ter vplivov na okolje so kemične metode kljub varnostnim ukrepom pri uporabi najbolj nevarne in najmanj primerne. Za zatiranje ambrozije so na voljo tudi različne alternativne metode, ki jih predstavljamo v diplomskem delu. Z vidika varne uporabe ter vplivov na človeka in okolje je uporaba termičnih metod za zatiranje plevelov smiselna in nujna. Vsekakor pa je potrebno že v fazo načrtovanja novih cest ter železniških tirov vključiti tudi vidik tehniške varnosti ter upoštevati varnost in zdravje izvajalcev vzdrževanja cestnega sveta.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times