Affordable Access

Preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od interneta v povezavi z doživljanjem depresivnih simptomov pri mladih

Authors
  • Štrakl, David
Publication Date
Dec 23, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Avtor je v pričujočem delu raziskoval povezanost odvisnosti od interneta z depresijo med mladimi. V teoretičnem delu je najprej opisana odvisnost, dejavniki tveganja za odvisnost, opredeljen je pomen kemične in nekemične odvisnosti in pomen možganov na področju zasvojenosti. Nadalje je navedeno poglavje odvisnost od interneta, v katerem je pojasnjen pomen interneta, socialnega omrežja, tehnoloških pripomočkov in simptomi odvisnosti od interneta. Nato je opisana depresija, kako jo zdravimo in kako so depresivni simptomi pri mladih povezani z depresijo. Zadnje poglavje je namenjeno preventivi in zdravljenju odvisnosti od interneta. V empiričnem delu je avtor predstavil svoje ugotovitve. V raziskavi je sodelovalo 309 udeležencev starih med 14 in 30 let. Med udeleženci je bilo 145 moških in 164 žensk. Rezultati so pokazali, da je odvisnost od interneta statistično pomembno povezana z depresijo. Avtorja je zanimala tudi razlika med spoloma. Predvideval je, da je med moškimi in ženskami razlika v odvisnosti od interneta in depresije, vendar v njegovih rezultatih ni bilo statistično pomembne razlike. Obstajala je samo minimalna razlika v povprečju, kar pomeni, da so dekleta imela minimalno višje vrednosti za depresijo in fantje minimalno višje vrednosti za internetno odvisnost. Izračunal je statistično pomembno razliko med samskimi in tistimi v partnerski zvezi ter med študenti in zaposlenimi. Avtor je v raziskavi ugotovil, da je depresija pozitivno povezana z odvisnostjo od interneta. Ugotovil je tudi, da imajo samski večje tveganje za depresijo in odvisnost od interneta v primerjavi s tistimi v partnerski zvezi. Prav tako je potrdil, da imajo študenti večje tveganje za depresijo v primerjavi z zaposlenimi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times