Affordable Access

Prepoznava poplavnih območij iz satelitskih posnetkov Sentinel-2 z modeli konvolucijskih nevronskih mrež

Authors
  • Skledar, Primož
Publication Date
Sep 10, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Konvolucijske nevronske mreže so v zadnjem desetletju v zelo velikem razvoju in se uporabljajo na skoraj vseh področjih znanosti. Pri nalogah prepoznave poplavnih območij se v veliki meri uporabljajo nevronske mreže, ki zagotavljajo avtomatizirano prepoznavo le teh z zanesljivimi rezultati. Ti rezultati so pomembni za ocenjevanje škode in pri načrtovanju obnove poplavnega območja. V raziskavi sem uporabil dva modela konvolucijske nevronske mreže, in sicer MobileNetV2 in dve stopnji EfficientNet. Za učenje modela sem uporabil podatke satelita Sentinel-2. Za ločevanje poplavljenega in nepopravljenega območja sem izdelal lastno zbirko oznak. Izdelali smo program, ki se uporablja za predobdelavo podatkov in učenje modelov. Uporabljene modele sem testiral s spreminjanjem hiperparametrov. Prav tako sem izvedel test spreminjanja po nivoju produkta in izbiro kanalov satelita Sentinel-2. V tretjem delu testiranj sem izboljšal rezultat zgolj z bogatenjem količine podatkov. Po vsakem testiranju sem podatke analiziral in pridobil optimiziran model, kot rezultat, ki je sposoben uspešno prepoznati poplavno območje. V izbranem GMS-GIS-u sem uporabil izdelano metodo in jo preizkusil na novih podatkih.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times