Affordable Access

Prepletanje fotografije in vezenine v tekstilnem oblikovanju

Authors
  • Matić, Mia
Publication Date
Sep 09, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo v začetnih poglavjih zajema temo tekstilne umetnosti s poudarkom na rabi vezenine in razvoju fotografije v Sloveniji in po svetu. Pri vezenini se osredotoča na vrste vezenin, značilne predvsem za Slovenijo in balkansko območje ter njihov namen in uporabo, prav tako pa razloži pomen rdeče barve in pomen vezeninskega okrasja kot zaščite. V zadnjem delu naloga povzame razvoj fotografije človeškega portreta in omeni prve metode, ki so pripomogle k hitremu razmahu fotografije, ter povzame postopek razvoja fotografije na Slovenskem. V eksperimentalnem delu diplomska naloga opredeli korake, ki so vodili do nastanka izdelkov. Pojasni prvine likovne teorije, ki pripomorejo k umevanju oblikovne in slogovne likovne analize fotografij. Opiše potek fotografiranja v eksterierju in uporabljene fotografske pripomočke, tiskanje na blago in načrtovanje vezenja. Opiše enega izmed najstarejših ohranjenih primerkov trapunto kilta, ki je služil kot inspiracija za enega izmed nastalih izdelkov iz serije. Poglobi se v oris pojma identitete / teme, ki je prisotna skozi celotno zbirko končnih izdelkov. V zadnji polovici praktičnega dela naloga likovno analizira posamezne fotografije in pokaže postavitev v prostoru. Motivika diplomskega dela je preplet oziroma odnos med fotografijo in vezenino, ki se združita na tekstilu. Njen namen je raziskati, kako tehniki delujeta med seboj, in kako se oblikovna podoba fotografije spreminja najprej s potiskom na blago in potem z vnosom vezenine. Posledično nastane serija petih izdelkov oziroma petih načinov prepleta digitalnega z ročnim, ki gledalcu omogočajo vizualno stimulacijo, ki nagovarja k razmisleku.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times