Affordable Access

Prekinimo tišino! Idejna zasnova popotresne prenove in razširitve glasbene šole Frana Lhotke v Sisku

Authors
  • Pavlic, Marina
Publication Date
Aug 18, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Okolico mesta Petrinje je konec decembra 2020 prizadel najbolj unicujoc potres na Hrvaškem v zadnjih 100 letih, ki je za seboj pustil ogromno materialno škodo na že tako slabše razvitem podrocju. Dve leti po naravni katastrofi se prenova še vedno caka. Cas je za prekinitev tišine, posledico velike katastrofe. Med številnimi objekti, poškodovanimi v potresu, si veliko pozornost zasluži Glasbena šola Frana Lhotke v Sisku. Stavba, nekoc zgrajena kot sinagoga na pomembnem mestnem trgu, kljub svoji arhitekturni, urbanisticni in ambientalni vrednosti ni bila nikdar oznacena za kulturno dedišcino. Njen prvobitni izvor je pocasi tekel v pozabo. Magistrsko delo skuša skozi sodobno interpretacijo ponuditi idejno rešitev prenove in razširitve Glasbene šole Frana Lhotke v Sisku. Izhajajoc iz prostorskih analiz in raziskovanja skuša magistrsko delo obnoviti prvotne arhitekturne vrednosti obstojece stavbe, oblikovati nov volumen z vsemi prostori, ki jih sodobna glasbena šola potrebuje ter star in nov del smiselno povezati v celoto. Širitev glasbene šole zasnujem pod trgom pred obstojeco stavbo, nekdanjo sinagogo. Z valorizacijo, povezovanjem novega in starega z jasno potjo, je moj cilj z novim volumnom povezati in zasnovati nekaj novega, kar na videz ne konkurira staremu in ni dominantno, a z rdeco nitjo povezuje prostor. Trg zarežem in izvotlim, nastalo praznino pa pokrijem s streho. Ta je narezana na nagubane trakove med katerimi prehaja svetloba. Streha je namensko pohodna in prostoru vraca odvzet trg. Pod sprehajalci se tako odvija izobraževanje in kultura, nekdanja sinagoga pa zdaj kot koncertna dvorana glasbene šole dostojanstveno raste kot kljuc na zacetku glasbene lestvice.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times