Affordable Access

Pregled stanja in mnenja ključnih deležnikov o lekarniških avtomatih v Sloveniji

Authors
  • Krmac, Marko
Publication Date
Jan 06, 2024
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Lekarniški prodajni avtomati so v zadnjih letih postali vse bolj razširjeni in predstavljajo dodatno možnost prodaje in dostopa do lekarniških izdelkov, saj praviloma omogočajo hitrejšo storitev, ki je dostopna 24 ur na dan vse dni v tednu, in hkrati anonimnost nakupa. V nekaterih državah se prek njih prodajajo tudi zdravila. Namen magistrske naloge je bil narediti pregled nad stanjem lekarniških prodajnih avtomatov v Sloveniji ter v zvezi z njimi pridobiti vpogled v stališča ključnih deležnikov do prednosti in slabosti s posebnim poudarkom na možnosti izdaje zdravil prek njih. V okviru raziskave smo izvedli devet intervjujev, ki so vključevali tri lekarniške farmacevte, dva predstavnika regulatornih organov, farmacevtskih društev in sindikatov ter štiri uporabnike lekarniških storitev. Dodatne udeležence smo vključevali do nasičenja pridobljenih informacij. Od intervjuvancev smo želeli izvedeti, kakšne izkušnje imajo z lekarniškimi prodajnimi avtomati, kakšno je njihovo splošno mnenje o njih, v čem vidijo njihove prednosti in slabosti, prav tako pa smo želeli pridobiti njihovo podrobnejše mnenje o možnosti izdaje zdravil prek takih avtomatov. Intervjuje smo posneli, transkribirali ter jih kvalitativno analizirali v programu NVivo 11 Pro. Na podlagi intervjujev smo kodirali zapise ter jih razdelili na teme in podteme. Pozitivni pogled udeležencev na uporabo lekarniških prodajnih avtomatov in nakup zdravil prek njih je bil največkrat povezan s hitrejšo storitvijo in možnostjo dostopa do izdelkov in zdravil 24 ur na dan vse dni v letu. Pogosto se je omenjala tudi razbremenitev farmacevta in možnost posvetitve časa drugim zadolžitvam. Negativni pogled udeležencev se je najpogosteje kazal v možnosti zlorabe ali nepravilne rabe zdravil, pridobljenih prek lekarniških prodajnih avtomatov, ter v s tem povezanih tveganjih za neželene učinke ali interakcije zaradi odsotnosti svetovanja, pri čemer so deležniki farmacevtske stroke ta vidik pogosto močneje izrazili kot deležniki iz vrst uporabnikov. Pogosto je bila omenjena tudi nevarnost vandaliziranja, približno enako zastopana tako med deležniki iz vrst stroke kot tudi uporabnikov. Intervjuvani deležniki so v splošnem izrazili več pomislekov glede izdaje zdravil prek lekarniških prodajnih avtomatov kot pa potencialnih prednosti ter se strinjali, da je pred tovrstnim korakom potrebna stroga regulacija. Ker gre tako v Sloveniji kakor tudi v evropskem in svetovnem merilu za novejši način izdaje zdravil, menimo, da je izrednega pomena podrobnejša analiza posamičnih negativnih vidikov ter preučitev razmerja med koristjo in tveganji izdaje zdravil prek lekarniških prodajnih avtomatov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times