Affordable Access

Predlog ureditve širšega območja Novega trga in Loke v Novem mestu

Authors
  • Miletić, Nika
Publication Date
Apr 15, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Naloga obravnava širši prostor Novega trga, ki zajema območje Upravne enote Novo mesto in parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine ter območje športnih igrišč na Loki in brežino med njima. Prostor je doživel veliko sprememb v grajenem in zelenem tkivu mesta, kar se odraža v današnjem stanju prostora, ki nikoli ni bil obravnavan celostno. Analize pokažejo slabo stanje večine površin, tako zelenih kot utrjenih. V sintezi analiz so v treh kategorijah urejanja prostora prikazana območja ohranjanja, delnih sprememb in popolnih sprememb, ki skupaj z glavnimi ugotovitvami analiz tvorijo izhodišča urejanja prostora. Ta so podlaga za koncept urejanja prostora oz. za oblikovanje končne ureditve. Končni rezultat naloge je preoblikovan park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, in sicer z večjo tlakovano ploščadjo, osrednjo zelenico in raznoliko zasaditvijo. Novi trg je preoblikovan kot plaza. Pred vilo pri Upravni enoti Novo mesto je umeščena nova ploščad, ki se navezuje na parkovno ureditev brežine pod njo. Ob reki Krki je na novo preoblikovan pas parkovnih površin. Prostor postane bolj prehoden z novimi sprehajalnimi potmi in višinskimi premostitvami. Nove ureditve vnašajo primernejše rabe prostora in povezujejo zelene površine parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine z brežino in Loko. Nova podoba širšega območja Novega trga in Loke vnaša sodobne ureditve in vsebine ter hkrati ohranja in poudarja pomembnejše vedute srednjeveškega jedra mesta.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times