Affordable Access

Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld

Authors
  • van den Akker, Jan
  • van Diggelen, J.M.H.
  • van Houwelingen, Karel
  • van Kleef, Jan
  • Pleijter, Matheijs
  • Smolders, A.J.P.
  • Turlings, L.G.
  • van der Wielen, S.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De grondwaterstand in een veenweideperceel kan in de zomer door de gewasverdamping decimetersonder het slootpeil dalen. Toepassing van onderwaterdrains (OWD) beperkt de grondwaterstandsdalingen daarmee veenoxidatie en bodemdaling en emissies van CO2 en N2O. In depraktijkproef bleken OWD de drainage en daardoor draagkracht te verbeteren, maar ook deindringweerstand voor weidevogelsnavels te verhogen. Piekbuien werden voor een groter deel in debodem opgevangen. De sloot- en grondwaterkwaliteit bleken bij OWD iets beter. Toepassing van OWDverbetert de slootinfiltratie sterk, maar deze bleef toch achter bij de verwachting. Waarschijnlijk wordtde infiltratie via OWD gehinderd door bagger. Daarom wordt inlaat via een collectordrain aangeraden.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times