Affordable Access

Praktijkervaringen met de Venlow energy kas 2010-2012

Authors
  • Kempkes, F.L.K.
  • Janse, J.
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

NL De energiebesparing bij het nieuwe telen werd tot nu toe altijd bereikt door meer schermen te gebruiken. Een alternatief is toepassing van isolatieglas dat door de komst van coatings zoals Anti Refl ectie een vergelijkbare transmissie heeft als standaard enkel glas. Met een aangepast teeltconcept, gebaseerd op het nieuwe telen zoals het achter wegen laten van een minimumbuistemperatuur, zijn een herfstteelt komkommer en twee jaarrondteelten tomaat beproefd. In alle teelten is naar voren gekomen dat het goed mogelijk is een energiebesparing van meer dan 50% te behalen, vergeleken met de praktijk, zonder dat dit negatieve gevolgen voor de productie of productkwaliteit heeft. Ontvochtiging is hierbij essentieel omdat bij een toenemende isolatiegraad van de kas de vochtafvoer beperkt wordt. De hierbij gebruikte regain ontvochtigingsunit kan ca. 80% van de voelbare warmte van de afgevoerde vochtige maar warme kaslucht gebruiken om de ingaande koude maar droge buitenlucht voor te verwarmen. UK Energy savings from the next generation cultivation method were always achieved by using more screens. An alternative is to apply insulation glass. With the availability of Anti-Refl ective coatings a similar transmission of standard single glass is possible. With an adapted cultivation concept, based on the next generation cultivation method as no-use of minimum pipe temperature, an autumn crop cucumber and two year round tomato crops are tested. All crop cycles have shown that it is possible to achieve energy savings of over 50% compared with commercial growers, without affecting production or product quality. Dehumidifi cation is essential while with an increase of insulation of the greenhouse moisture release is reduced. The used dehumidifi cation unit had a regain unit, meaning that the exhaust warm but moist greenhouse air was used to preheat the incoming cold but dry outside air. The regain system had an effi ciency of about 80% of the sensible heat.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times