Affordable Access

Povezovanje književnega pouka in glasbe v osnovnih in srednjih šolah

Authors
  • Buh, Anja
Publication Date
Jul 07, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrskem delu sem raziskovala povezovanje glasbe in pouka književnosti v osnovnih in srednjih šolah. Na podlagi teoretičnih izhodišč o raznolikih možnostih pojavljanja tovrstnih umetnosti ene v drugi in obratno, načinih uporabe glasbe pri pouku književnosti in šolskem okolju nasploh ter lastni raziskavi o uglasbitvah, intertekstualnosti v besedilih popularne in zabavne glasbe ter naboru medpredmetnih povezav v učbenikih za pouk književnosti v osnovnih in srednjih šolah, sem se opredelila do različnih načinov in uporabe glasbe pri pouku književnosti. V empiričnem delu sem najprej raziskala stališče osnovnošolskih učiteljev/ic in srednješolskih profesorjev/ic do povezovanja in vključevanja glasbe pri pouku književnosti, v kolikšni meri, na kakšen način in katere glasbene vsebine vključujejo v pouk književnosti z ozirom na izhajanje iz doživljajskega sveta učencev in dijakov ter katere so najpogostejše literarne zvrsti in vrste, ki jih anketiranci povezujejo z glasbo. Zanimali so me tudi primeri dobrih praks povezovanja glasbe in pouka književnosti ter ideje o poustvarjalnih nalogah, povezanih z glasbenimi vsebinami, ki jih vključujejo v svoje delo. Na koncu sem predstavila še primere lastne uporabe glasbe pri svojem delu v času poučevanja na eni izmed osnovnih šol, izdelke učencev, ki so nastale v sklopu tovrstnih povezav med glasbo in poukom književnosti ter tudi predstavitev in ovrednotenje lastnega glasbenega izdelka z naslovom 20 literarnih junakinj, ki predstavlja primer intertekstualnosti in intermedialnosti z ozirom na možno uporabo le-tega pri pouku književnosti tako v osnovnih kot srednjih šolah.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times