Affordable Access

Povezava med stili vodenja in organizacijsko klimo v podjetju N

Authors
  • Gasparič, Nika
Publication Date
Jan 06, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Vodenje je širok koncept z velikim naborom različnih definicij. Preučevanje koncepta vodenja je pomembno na različnih področjih, v primeru moje diplomske naloge gre predvsem za stile vodenja. Poznamo veliko različnih stilov vodenja in mnogo različnih poimenovanj le-teh. Stili se ne delijo na uspešne in neuspešne, saj je vsak prispeval svoj del, in na koncu lahko ugotovimo, da je prava mešanica različnih stilov najboljši stil vodenja. Tako koncept vodenja kot tudi stile vodenja pa lahko raziskujemo tudi v povezavi z organizacijsko klimo. Organizacijsko klimo razumemo kot niz lastnosti, s katerimi je možno vplivati na posameznika. Preučevanje koncepta organizacijske klime je pomembno v različnih strokah, ravno zato ker je tako močno povezan s počutjem posameznika v določenem okolju. Oba koncepta lahko preučujemo skupaj, saj je vodenje ena izmed lastnosti, s katero lahko vplivamo na posameznika. Ravno zato, ker gre za koncepta, kjer je v ospredju počutje posameznika, pa je pomembno, da se koncepta preučuje tudi skupaj in išče morebitne povezave med njima.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times