Affordable Access

Povečanje prehranske vrednosti lanenega olja z uporabo pulzirajočega električnega polja

Authors
  • Jedlovčnik, Uroš
Publication Date
Mar 23, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V okviru magistrskega dela smo preverjali ali z uporabo pulzirajočega električnega polja lahko zvišamo prehransko vrednost lanenega olja. V ta namen smo uporabili prototipno stiskalnico, ki je delovala tudi kot elektroporacijska komora s pomičnimi elektrodami. V stisnjenem lanenem olju smo določili vsebnost vode, maščob, maščobnokislinsko sestavo, vrednost peroksidnega števila, antioksidativni potencial izražen kot koncentracija troloks ekvivalenta ter določili barvo olja v primerjavi s kontrolnim vzorcem. Ob pridobivanju olja z uporabo pulzirajočega električnega pulza smo določili za 16 % večji izkoristek stiskanja. Delež posameznih maščobnih kislin (MK) se bistveno ni razlikoval med vzorcem in kontrolo. Olje je vsebovalo največji delež α-linolenske MK, in sicer približno 46 %. Po deležu sta ji sledila oleinska MK in linolna MK. Oba vzorca sta bila v zakonsko določenih mejah vrednosti peroksidnega števila, vendar je bila vrednost peroksidnega števila vzorca pridobljenega z elektroporacijo statično značilno nižja v primerjavi s kontrolo. Nižje peroksidno število pomeni nižjo stopnjo primarne oksidacije. Vzorec pridobljen z elektroporacijo je bil tudi nekoliko bolj rumenkaste barve, kar lahko pripišemo višji koncentraciji luteina. Z uporabo elektroporacije se antioksidativni potencial olja zviša za 11 % v primerjavi s kontrolnim vzorcem. Ob uporabi parametrov elektroporacije z nižjim vnosom energije smo opazili padec antioksidativnega potenciala. Olje pridobljeno z elektroporacijo ima višjo prehransko vrednost. Za dodatno potrditev te teze bi morali uporabiti stiskalnico, z večjo komoro in večjo možnostjo obremenitve. Tako bi lahko pridobili večjo količino vzorca in izvedli dodatne analize s področja oksidativne stabilnosti ter določili vsebnost različnih sekundarnih spojin s HPLC analizo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times