Affordable Access

Potresna analiza stavb po metodi s horizontalnimi silami v skladu z obstoječim standardom in osnutkom novega Evrokoda 8

Authors
  • Škerjanc, Kristjan
Publication Date
Sep 23, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomska naloga obsega preučitev metode s horizontalnimi silami, ki je najenostavnejša metoda potresne analize standarda Evrokod 8. V prvem delu je prikazana primerjava metode glede na obstoječo in novo različico standarda. Na kratko so predstavljene tudi zahteve za modeliranje konstrukcij in kontrola omejitve poškodb na osnovi pomikov, ki jih je treba preveriti pri projektiranju objekta ne glede na uporabljeno vrsto potresne analize. Drugi del naloge vključuje analizo učinka sprememb v metodi s horizontalnimi silami na primeru treh armiranobetonskih konstrukcij. Ugotovili smo, da se rezultati, dobljeni ob uporabi obstoječe različice standarda, med seboj lahko občutno razlikujejo za radi različnih pristopov za račun nihajnega časa. Obenem pa ob upoštevanju najnatančnejšega pristopa iz obstoječega standarda (tj. Rayleigh-eve metode) so razlike do rezultatov, dobljenih z novim standardom, majhne. Večje spremembe ob uveljavitvi novega standarda lahko pričakujemo zaradi spremenjenih projektnih parametrov, ki niso vezane izključno na metodo s horizontalnimi silami, tj. elastičnega spektra pospeškov, faktorja obnašanja ter razmerja med dejanskimi in računskimi pomiki.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times