Affordable Access

Potreba po pravu

Authors
  • Ocepek, France
Publication Date
May 12, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Robinson Crusoe je sam svoj gospod, dokler se mu ne pridruži Petek. S Petkovim prihodom se med njima vzpostavi določen odnos kot posledica bivanja na istem otoku ob istem času. Med njima se ustvari hierarhija, odločata se in sodelujeta pri porabi in uporabi skupnih sredstev ter se branita pred neprijaznimi domačini. Kratek prerez znane zgodbe zadane bistvo mojega diplomskega dela – v njem skušam s sodobnimi znanstvenimi dognanji pojasniti nekatere težave in odgovore nanje, ki nas spremljajo zaradi vpetosti v dano omejenost časa in prostora. Ekonomija je temeljna veda, ki se ukvarja z vprašanjem premagovanja omejenosti dobrin, zaradi katere ima vsaka stvar svojo ceno. Pravo pa predstavlja okvir, v katerem deluje gospodarstvo. Če omenjena pristopa združimo, dobimo novodobno znanost – ekonomsko analizo prava / ta nam lahko s svojimi analitičnimi orodji lepo predstavi vsakodnevne odločitve posameznikov in pravodajalca, razloži pravne institute, ki se nam zdijo samoumevni, in pomaga pri določanju osnovnih načel, ki naj bi jih imeli novi predpisi

Report this publication

Statistics

Seen <100 times