Affordable Access

Posttraumatická péče u HZS z pohledu krizové intervence / Posttraumatic care with the fire and rescue service from the point of view of crisis intervention

Authors
  • Mahrová, Milada
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 17/11/2008 / Bakalářská práce se zabývá problematikou posttraumatické péče u HZS z pohledu krizové intervence. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy k ulehčení pochopení dané problematiky. V druhé a třetí kapitole je popsán systém krizové intervence a psychologické služby u HZS. Čtvrtá kapitola se věnuje praktické části, jejíž součásti je vytvořený dotazník. V této části jsou zpracována a vyhodnocena data získaná z dotazníků. V závěru je bakalářská práce vyhodnocena a jsou zde uvedená doporučení pro zpracovatele ve smyslu návaznosti na tuto práci. / Prezenční / 030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatel

Report this publication

Statistics

Seen <100 times