Affordable Access

Postmodernizem v kratki zgodbi in filmu Varuška

Authors
  • Svet, Saša
Publication Date
Oct 08, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Postmodernizem je zadnja izmed velikih literarnih smeri in ker sega v naš čas, je še toliko bolj zanimiva. Pisatelji postmodernistične literature v svojih delih uporabljajo različne postmodernistične tehnike, da z njimi razbijajo iluzijo resničnosti in ene same možne resnice. Obstaja veliko teorij o postmodernizmu, ki ga ne smemo zamenjevati s postmoderno dobo, ki je epoha. Značilen za postmodernizem je razpad velikih zgodb ter pomembna vloga jezika. Tako kot v literaturi tudi v postmodernističnem filmu ni več zgodbe v starem pomenu besede. Navadno obstaja več različnih interpretacij zgodbe, pogosto so možni različni konci. Čeprav sta medbesedilnost in metafikcija zelo pogosti, ta dva postopka nista postmodernistična sama po sebi, ampak samo takrat, ko sta uporabljena zato, da razbijata iluzijo resničnosti. Veliko teoretikov opisuje literaturo in film kot dva različna medija, ne smemo pa pozabiti, da imata tudi skupne točke. Zelo veliko literarnih del, predvsem tistih, ki so bila med bralci popularna, je bilo adaptiranih v filme. Ti filmi so nastali na podlagi literarnih del, ni pa nuj no, da jih popolnoma posnemajo. Glede na to, koliko film odstopa od literarnega dela, govorimo o različnih tipih adaptacije. Kratka zgodba Varuška (The Babysitter, 1969), ki jo je napisal Robert Coover, spada v ameriško metafikcijo in je izrazito postmodernistična. Sestavljena je iz fragmentov, ki so med seboj pomešani, bralec ne ve, kaj se je zgodilo in kaj ne oz. kaj je plod erotičnih fantazij oseb. Tudi koncev je več, lahko rečemo da gre za vzporedne svetove. Film Varuška (The Babysitter, 1995), ki je nastal po literarni predlogi Varuške in ga je režiral Guy Ferland, pa ni postmodernističen. Ima klasično pripovedno strukturo, zgodba je jasna, konec pa samo eden. Film sicer sledi literarni predlogi in ji je zelo podoben, kljub temu pa se od nje tudi razlikuje.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times