Affordable Access

Posouzení vlivu sádrovcových odkališť a úložišť popílku na kvalitu podzemních vod pro vodní zdroj Troubky

Authors
  • Vrba, Jan
Publication Date
Jan 01, 2002
Source
[email protected]ŠB-TUO
License
Unknown
External links

Abstract

VŠB - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra (616) ochrany životního prostředí v průmyslu

Report this publication

Statistics

Seen <100 times