Affordable Access

Posouzení vlivu sádrovcových odkališť a úložišť popílku na kvalitu podzemních vod pro vodní zdroj Troubky

Authors
Publication Date
Source
[email protected]
External links

Abstract

VŠB - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra (616) ochrany životního prostředí v průmyslu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F