Affordable Access

Poskus optimizacije peptidnih ligandov regije Fc imunoglobulinov G

Authors
  • Martinšek, Klemen
Publication Date
Apr 09, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Monoklonska protitelesa omogočajo specifično vezavo antigena, zaradi česar jih uporabljamo v širokem naboru aplikacij. Monoklonska protitelesa praviloma izoliramo in prečistimo z afinitetno kromatografijo na osnovi proteina A, ki ima kljub visoki selektivnosti vezave številne pomanjkljivosti. Zaradi tega razvijajo alternativne ligande, ki so stabilnejši in cenejši. V magistrskem delu smo na osnovi izhodiščnega peptida, pridobljenega v pretekli raziskavi, in rezultatov obogatitve v presejalnem testu zasnovali nove linearne in ciklične peptidne različice peptidnih ligandov, ki bi bili zmožni močnejše vezave na regijo Fc IgG v primerjavi z izhodiščnim peptidom. Zasnovane peptide smo predstavili na bakteriofagu v monovaletnem formatu in primerjalno ovrednotili njihove vezavne afinitete s testi ELISA. Rezultati s cikličnimi različicami peptida so bili nekonsistentni, zato smo ciklične različice opustili. Linarne različice peptidov smo podvrgli nizu testov ELISA, s katerimi smo postopno izločali zasnovane peptide. Za najuspešnejšega smo določili peptid GSYWYNVWF. Izbiro peptida smo potrdili z enosmerno analizo variance ANOVA, ki je pokazala na statistično značilne razlike v afiniteti vezave med izbranim peptidom in ostalimi različicami. Izvedli smo tudi bioinformacijsko analizo zasnovanih peptidov z izračunom teoretične izoelektrične točke, indeksa GRAVY in indeksa nestabilnosti, s katerimi smo podali možno razlago vzrokov za vezavne razlike med peptidi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times