Affordable Access

Poseganje na poplavna območja hudourniških vodotokov v občini Laško

Authors
  • Golčman, Sara
Publication Date
Sep 27, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo se nanaša na poplavno problematiko v občini Laško ter časovno analizo gradnje objektov na poplavnih območjih. Raziskovalni del se osredotoča večinsko na mesto Laško, ki ima večjo gostoto poselitve na poplavnih območjih, kot pa je ta v Rimskih Toplicah. Diplomsko delo je bilo opravljeno predvsem s pomočjo kabinetnega dela, ki je vključevalo študij virov in literature, izdelavo kartografskih prikazov območja ter prikaz dinamike poselitve na poplavnem območju v občini Laško s programskim orodjem ArcMap. Ugotovila sem, da je bilo največ stavb na poplavnih območjih zgrajenih v obdobju od leta 1971 do 1990. Trend gradnje objektov na poplavno nevarnih območjih se je v 90-ih letih začel zmanjševati, kar je vsaj deloma neposredna posledica dejstva, da so območje v tem času večkrat prizadele poplave. Na zmanjšanje posegov na poplavnih območjih je v zadnjih letih pripomoglo predvsem doslednejše upoštevanje zakonodaje, ki omejuje posege na poplavno nevarnih območjih.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times