Affordable Access

Porovnání různých architektonických přístupů k návrhu aplikace v systému Android OS / Comparison of different architecture approaches on Android OS

Authors
  • mamiyev, azad
Publication Date
Jun 04, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Model View Presenter, Model View ViewModel a Model View Intent patří mezi tři nejpopulárnější a nejvíce probírané softwarové architektury zaměřené na návrh aplikací s grafickým uživatelským rozhraním. Tyto architektury se prosadily i ve světě Android aplikací. Tato práce si klade za cíl poskytnout důkladnou analýzu architektonických vzorů MVP, MVVM a MVI. Metodou srovnání těchto vzorů v oblastech: implementační náročnost, testovatelnosti, složitosti a nároků na údržbu, se pokouší zjistit, který vzor je nejvhodnější na užití pro vývoj Android aplikací s uživatelským rozhraním. Pro nalezení odpovědi na tuto otázku implementujeme třikrát stejný ukázkový modulární projekt, pokaždé s využitím jiné ze tří zkoumaných architektur. / Model View Presenter, Model View ViewModel and Model View Intent are three the most popular and well-studied software architectures which are widely used in GUI-heavy applications, these architectures have now also emerged in Android development. This thesis aims to provide a thorough analysis of MVP, MVVM and MVI architecture patterns. We make a comparison of these patterns in implementation complexity, testability and maintainability to figure out which pattern or patterns are the best in the modern world. We are going to implement the multi-module project written three times using selected architecture patterns to answer this question.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times