Affordable Access

Porównanie kilku metod porządkowania liniowego do wyboru lokalizacji w procesie kompletacji przy zastosowaniu metod symulacyjnych

Authors
  • Dmytrów, Krzysztof
Publication Date
Oct 08, 2018
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
English
License
Unknown
External links

Abstract

Przy przechowywaniu współdzielonym wybór lokalizacji, z których należy pobrać produkty podczas procesu kompletacji, nie jest sprawą oczywistą. Każdą lokalizację, w której znajduje się produkt do skompletowania zamówienia, można opisać za pomocą wielu zmiennych, na przykład: czasu przechowywania produktu, odległości od punktu odkładczego, stopnia zaspokojenia zapotrze­bowania czy liczby innych produktów w zleceniu, znajdujących się w sąsiedztwie badanej lokalizacji. Tak więc „atrakcyjność” każdej lokalizacji z punktu widzenia kompletacji badanego zlecenia można opisać za pomocą zmiennej syntetycznej, na podstawie której tworzymy ranking tych lokalizacji. Dla każdego produktu wybiera się lokalizacje będące najwyżej w rankingu, a następnie wyznacza się tra­sę, którą ma pokonać magazynier. W artykule zostały porównane wyniki uzyskane za pomocą kilku metod klasyfikacji: Taksonomicznej Miary Atrakcyjności Lokalizacji, opartej na Syntetycznym Mierniku Rozwoju Hellwiga, metody TOPSIS oraz Uogólnionej Miary Odległości.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times