Affordable Access

The Pop Shop : En del av Keith Harings konst

Authors
  • Rosengren, Ellen
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Uppsatsen behandlar ämnet affären Pop Shop och dess relation till grundaren och konstnären Keith Harings konstnärskap. Studiens syfte är att öka förståelsen för samspelet mellan subkultur, konst och kommers/mode utifrån exemplet Keith Harings butik Pop Shop. Huvudsyftet är att fördjupa förståelsen om butiken Pop Shop som en del av Keith Haringskonstnärskap, och dess relation till gatukonst. Metoden för studien är en kvalitativ analys och Pop Shop studeras utifrån teorier om visuell kultur, hur vi ser och betraktar något, utifrån Martha Stukens & Lisa Cartwrights definition. I studien betraktas mode och gatukonst som uttryck i en visuell kultur. I studien används också den postmodernistiska teori som presenteras av Stuken & Cartwright för att förstå hur Pop Shop kunde vara en del av samtidskonsten och kommers. Uppsatsen är disponerad med en inledning och sedan en analys del. Resultatet visar hur Pop Shop är en del av Keith Harings konstnärskap och hur den är konstruerad och formad utifrån subkultur, gatukonst, mode och kommers.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times