Affordable Access

Pomen zaznane samoučinkovitosti pri trajnostni potrošnji

Authors
  • Lazar, Tinkara
Publication Date
May 15, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V tem magistrskem delu je osrednje področje raziskovanja trajnostno vedenje potrošnikov. S pomočjo socialno kognitivne teorije Alberta Bandure (1986), ki je bila v literaturi okoljske psihologije doslej že večkrat uporabljena za raziskovanje okoljsko odgovornega vedenja, me je zanimalo predvsem, kako in ali sploh samoučinkovitost, kot ena temeljnih postavk teorije, vpliva na posameznikovo (trajnostno) potrošniško vedenje. V teoreticˇnem delu naloge so podrobneje opredeljeni pojmi trajnostne potrošnje in trajnostnega potrošnika, predstavljene vse relevantne in najpogosteje uporabljene teorije za raziskovanje trajnostnega vedenja potrošnikov in pa predstavljena socialno kognitivna teorija in pojem samoučinkovitosti ter njun pomen pri razpravi o trajnostnem potrošniškem vedenju. Na podlagi obstoječih raziskav sem oblikovala model relevantnih determinant, ki vplivajo bodisi na zaznano samoučinkovitost bodisi na nakupno namero posameznika. S pomočjo empirične raziskave sem ugotovila, da v zastavljeni shemi vpliv zaznane samoučinkovitosti na nakupno namero ni bil znaten. Večji vpliv je prevzela notranja motivacija posameznika, kot relevantna spremenljivka pa se je izkazala tudi zaznana sposobnost vplivanja na druge.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times