Affordable Access

Pomen vsebnosti izbranih ogljikovih hidratov za uspešnost koreninjenja potaknjencev pelargonije (Pelargonium spp.)

Authors
  • Fekonja, Anja
Publication Date
Oct 10, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Na pridelavo kakovostnih in dobro ukoreninjenih potaknjencev okrasnih rastlin, kamor spadajo tudi pelargonije, vplivajo naslednji dejavniki: genetski potencial, stanje matičnih rastlin, skladiščenje in transport potaknjencev, endogeni dejavniki (vsebnost ogljikovih hidratov, razmerje C/N ...) in okoljske razmere. V magistrski nalogi smo spremljali kakovost potaknjencev štirih različnih sort pelargonij ('Acapulco', 'Calliope Dark Red', 'Tango Dark Red' in 'Ville de Paris Red') glede na čas njihove dostave v vrtnarijo. Ugotoviti smo želeli ali različni termini dostave vplivajo na razlike v vsebnosti enostavnih sladkorjev (fruktoze, glukoze, saharoze) v potaknjencih ter kakšna je potem uspešnost koreninjenja. Preverili smo tudi ali lahko merjenje vsebnosti sladkorjev z refraktometrom uporabimo kot poceni in hitro metodo za oceno kakovosti potaknjencev. Vsebnost izbranih sladkorjev smo izmerili s pomočjo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti, pri ocenjevanju ukoreninjenosti pa smo si pomagali z boniturno shemo. Raziskava je pokazala, da je termin dostave vplival na vsebnost skupnih sladkorjev pri vseh 4 sortah, vendar je v nasprotju s pričakovanji povprečna vsebnost skupnih sladkorjev s terminom dostave upadala in ne naraščala (največjo vsebnost smo izmerili v prvem terminu dostave). Uspešnost koreninjenja se je z vsakim naslednjim terminom izboljševala, pri vseh sortah so se najbolje ukoreninili potaknjenci iz petega termina dostave, najslabše pa tisti iz prvega. Ugotovili smo tudi, da lahko metodo merjenja vsebnosti suhe topne snovi (°Brix) uporabimo za napoved vsebnosti sladkorjev, ne omogoči pa nam predvideti kakovosti potaknjencev.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times