Affordable Access

Pomen hotene mišične odpovedi pri vadbi proti uporu zdravih in poškodovanih ljudi - pregled literature

Authors
  • Lesjak, Janja
Publication Date
Sep 23, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Vadba do mišične odpovedi vključuje vlaganje maksimalnega zavestnega truda in je povezana z večjim nelagodjem. Med dinamično vadbo je zmožnost za doseg hotene odpovedi na mišični ravni lahko odvisna od sposobnosti generiranja dovolj velikega znotrajmišičnega tlaka, da prekine krvni pretok v mišici. Osnovna predpostavka vadbe proti uporu do hotene odpovedi je optimiziranje izmenjujočega procesa poškodbe in popravljanja mišice, ki ga sprožimo z maksimalno aktivacijo motoričnih enot. Za optimalno pridobivanje mišične jakosti vadba do odpovedi ni nujno potrebna, saj odpoved zmanjša silo, ki jo mišica lahko ustvari. Katera oblika vadbe proti uporu (do hotene odpovedi ali brez nje) je bolj učinkovita, ni znano. Namen: Namen diplomskega dela je z metodo pregleda objavljene znanstvene literature ugotoviti, ali je vadba proti uporu z manjšim uporom, ki se izvaja do hotene odpovedi, enako učinkovita kot vadba z velikim uporom. Metode dela: Diplomsko delo je bilo narejeno z metodo pregleda literature. Iskanje literature je potekalo s pomočjo dveh podatkovnih baz, PEDro in PubMed. Članki so bili iskani z angleškimi ključnimi besedami. V pregled literature so bile vključene raziskave v angleškem jeziku, ki so ustrezale vključitvenim kriterijem. Rezultati: V diplomsko delo je bilo vključenih devet raziskav. V vseh raziskavah so primerjali učinke vadbe proti uporu do hotene odpovedi in učinke vadbe proti uporu brez hotene odpovedi, ena raziskava pa je primerjala samo učinke vadbe proti uporu do hotene odpovedi. V spremembah mišične moči, jakosti, vzdržljivosti in mišične aktivnosti ni prišlo do statistično pomembnih razlik med skupinami v nobeni raziskavi. V eni raziskavi so poročali statistično pomembno razliko v spremembi koncentracije rastnega hormona med skupinami. V dveh raziskavah so poročali statistično pomembne razlike med skupinami v spremembah debeline mišice, koncentracije testosterona in koncentracije kortizola. Razprava in zaključek: Obe vrsti vadbe proti uporu sta primerni za pridobivanje mišične jakosti, moči, vzdržljivosti, mišične aktivnosti ter debeline mišice. Vadba proti uporu do hotene odpovedi je za marsikaterega pacienta neprijetna, medtem ko je vadba proti velikemu uporu brez hotene odpovedi bolj tvegana za nastanek poškodb pri izvajanju. V učinkih in učinkovitosti se obe obliki vadbe bistveno ne razlikujeta.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times