Affordable Access

Polygonové pořady v železničním bodovém poli / Traverse in a railway geodetic point field

Authors
  • pártlová, lucie
Publication Date
Jun 22, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá měřením polygonových pořadů v železničním bodovém poli. Obsahem práce je představení měřických postupů a výpočetních postupů. V rámci práce jsou provedeny teoretické rozbory přesnosti různých typů polygonových pořadů. Teoretické rozbory byly ověřeny opakovaným praktickým zaměřením polygonového pořadu. / The diploma thesis deals with the measurement of polygon traverse in a railway point field. The content of the work is the introduction of measurement procedures and calculation procedures. Within the work, theoretical analyzes of the accuracy of various types of polygon traverse are performed. Theoretical analyzes were verified by repeated practical focus of the polygon traverse.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times