Affordable Access

Politisk konsumtion : En kritisk diskursanalys av Föreningen för Rättvisemärkts marknadsföring / Political consumption : A critical discourse analysis of Föreningen för Rättvisemärkts marketing

Authors
  • Dogan, Günay
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med föreliggande studie är att studera hur Föreningen för Rättvisemärkt mobiliserar konsumenter att engagera sig i föreningen. För att uppfylla syftet valdes kritisk diskursanalys som metod, då denna erbjuder ett antal analysverktyg som är av stor nytta vid en textanalys. För att få en djupare förståelse av det empiriska materialet har ett antal teoretiska ingångar valts, bland dessa återfinns teorier som belyser olika infallsvinklar av konsumtionssamhället. Fokus har legat på att visa hur Föreningen för Rättvisemärkt tillskriver konsumenter makt att påverka gränsöverskridande frågor. Studien visar hur marknaden framställs av Föreningen för Rättvisemärkt som en alternativ politisk arena, där konsumtion kan fungerar som ett maktmedel för att genomdriva reformer i Syd. Studien visar även hur Föreningen för Rättvisemärkt använder sig av en moraldiskurs i sin marknadsföring för att få konsumenter att ta till sig föreningens budskap och ideologi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times