Affordable Access

Politična ideologija v zunanji politiki Jugoslavije, njenih držav predhodnic in izbranih naslednic

Authors
  • Orlandić, Srđan
Publication Date
Nov 23, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Doktorska disertacija se ukvarja z dvema raziskovalnima problemoma: pomanjkanjem znanstvenih prispevkov, ki konceptualizirajo in operacionalizirajo vlogo ideologije v zunanji politiki in raziskovalno vrzeljo v razumevanju vpliva politične ideologije na zunanjo politiko Jugoslavije, njenih predhodnicah in državah, ki so obstoj Jugoslavije nasledile. Teoretski pristop, ki se ga v nalogi poslužim, temelji na šoli kritičnega konstruktivizma v znanstveni disciplini mednarodnih odnosov in poststrukturalističnem pristopu, ki omogočata, da temelje naloge postavim na holističnih ontoloških predpostavkah in postpozitivističnem epistemološkem razumevanju ideologije v zunanji politiki. V doktorski disertaciji vzpostavim izviren, konceptualen in analitični okvir. Znotraj konceptualnega okvirja v raziskavi ideologijo umestim v zunanjepolitično odločanje, znotraj norm in vrednot nosilca zunanje politike, in uvedem preverljivo shemo operacionalizacije za prepoznavanje in označevanje učinkovanja političnih ideologij na zunanjo politiko. V doktorski nalogi vzpostavim in predstavim tudi nabor specifičnih značilnosti treh političnih ideologij: etnonacionalizma, komunizma in liberalne demokracije v zunanji politiki. Osrednji empirični prispevek disertacije predstavlja ugotovitev prisotnosti in analiza vpliva političnih ideologij na vsebino zunanje politike in zunanjepolitični proces izbranih držav. Tako vsebino kot proces zunanje politike analiziram z uporabo diskurzivne analitične metode v treh študijah primerov: 1) Med nastajanjem države južnih Slovanov (tj. pred vzpostavitvijo Jugoslavije, na primeru Črne Gore in Srbije) / 2) Med odcepitvijo Komunistično informacijskega biroja in oblikovanjem Gibanja neuvrščenih (v času Jugoslavije) / 3) med pridružitvenimi procesi držav naslednic k Evropski uniji (tj. po razpadu Jugoslavije, na primeru Srbije, Kosova, Slovenije in Hrvaške). V raziskavi ugotovim, da politične ideologije vplivajo na proces opredeljevanja zunanjepolitičnih ciljev, saj je mogoče na njihovi osnovi opredeliti širši zunanjepolitičen kontekst in mobilizirati člane politične skupnosti, da izrazijo podporo zunanjepolitičnim prizadevanjem države. Vendar ta vpliv ni brezpogojen, saj lahko ideologija vpliva na zunanjepolitične cilje v nasprotju z vrednotami, kar vodi v pragmatizem v zunanjepolitičnem delovanju. Zaključki pokažejo, da politična ideologija ne vpliva na zunanjepolitične akcije, temveč ima vlogo pri domačih normah in ciljih. Disertacija vzpostavi tudi dognanje, da sta prisotnost politične ideologije in spreminjanje te pogojeni s procesi v mednarodnem okolju, ki lahko vodijo tudi v prilagajanje zunanjepolitične vsebine in procesa, kot tudi s ciljnim občinstvom zunanjepolitičnih diskurzivnih praks.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times