Affordable Access

POKRAJINA SKOZI ATMOSFERO MISTIKE IN PRIPOVEDI - vizualna vinjeta in staroselska kozmovizija

Authors
  • Bolha, Anja
Publication Date
Sep 15, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V svojem diplomskem delu bi se rada osredotočila na reinterpretacijo pokrajine kot telesa naše Zemlje skozi dojemanje in verovanje, da je ta vir vsega življenja. V vrvežu dandanašnjih navad, predvsem v zahodnem svetu, je njena pomembnost potisnjena v ozadje. V ospredju izstopata individualistični človek in njegova osebna zgodba, ločena od dojemanja celostnosti obstoja, podvržena številnim prepričanjem, predsodkom in na podlagi teh k individualnim odločitvam. Te mnogokrat ne temeljijo na spoštovanju celotnega soobstoja in zavedanju, da imajo dejanja posledice in dolgoročno vplivajo na kakovost. Pomembna se mi zdi obuditev znanja, da v zgodbo življenja ni vključen le sam posameznik, ampak tudi vse, kar je okrog njega. S tem se pogled na pokrajino, ki jo dojemam kot dom, ki ga nosimo v sebi in ki vpliva na naša dejanja in način življenja, predrugači in kreira svet, kakršen je. Odnos postane pomembna vrednota, zavest pa njegovo vodilo. Notranje doživljanje postane notranja pokrajina – zgodba. Če jo znamo videti povezano s kozmosom in soobstojem vsega, jo lahko preusmerimo v delovanje, ki opominja na enost vsega, kar je. Vprašanje načina upodabljanja in zgodbe izza podobe postavlja koncept in dilemo, kako - in ali lahko - reinterpretacijo razumemo v širšem družbenem in idejnem kontekstu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times