Affordable Access

Poklicne kompetence in aktivnosti napredne zdravstvene nege na področju duševnega zdravja

Authors
  • Kranjc, Peter
Publication Date
Jun 23, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Obravnava pacientov na področju duševnega zdravja se je v zadnjih letih premaknila od tradicionalne obravnave, ki je največkrat vključevala medikamentozno terapijo in zdravstveno nego, k napredni, celostni obravnavi. S tem se je začela razvijati tudi napredna zdravstvena nega na področju duševnega zdravja, ki postavlja v ospredje medicinske sestre s postdiplomsko izobrazbo, ki s pridobljeno izobrazbo pridobijo zahtevnejše poklicne kompetence, s katerimi lahko izvajajo dodatne, zahtevnejše aktivnosti. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti aktivnosti in kompetence medicinskih sester z naprednimi znanji na področju duševnega zdravja v Sloveniji in drugih razvitih državah sveta, kjer se je praksa napredne zdravstvene nege že razvila. Metode dela: Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Z uporabo ključnih besed v slovenskem jeziku: napredna zdravstvena nega, duševno zdravje, aktivnosti, kompetence in v angleškem jeziku: advanced practice nurse, registered nurse, mental health, activities, competences smo pregledali podatkovne baze CINAHL, PubMed, Web of Science (WoS) in Google Učenjak. Vključili smo slovenske in angleške raziskave, objavljene med letoma 2017 in 2023. V končno analizo smo vključili 13 zadetkov. Rezultati: Identificirali smo 25 kod, ki smo jih združili v dve kategoriji: (1) aktivnosti in kompetence v razvitih državah / (2) dejavniki razvoja. Razprava in zaključek: Poklicne kompetence in aktivnosti napredne zdravstvene nege na področju duševnega zdravja so v Sloveniji slabo razvite, saj ima zelo malo medicinskih sester najmanj magistrsko stopnjo izobrazbe, potrebno za izvajanje napredne zdravstvene nege na področju duševnega zdravja. Razvoj poklicnih kompetenc in aktivnosti v napredni zdravstveni negi na področju duševnega zdravja je kompleksen in dolgotrajen proces, saj je treba sprejeti vrsto nacionalnih in krovnih ukrepov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times