Affordable Access

Pogodba o gradbenem inženiringu

Authors
  • Šubic, Diana
Publication Date
Sep 29, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Področje gradbeništva v zadnjih letih doživlja hiter razvoj, kateremu pa ne sledi gradbena zakonodaja. Zaradi tega so se v praksi izoblikovali avtonomni tipi pogodb, ki urejajo nove oblike gradnje na svojevrsten način. V magistrski nalogi je prikazano, na kakšen način bi lahko na podlagi obstoječega prava in prakse uzakonili nov tip pogodbe – pogodbo o gradbenem inženiringu. Hipotezi postavljeni na začetku magistrske naloge, da je mogoča uzakonitev novega tipa pogodbe, pritrjujem s tem, ko predstavim obstoječe pogodbe, ki urejajo razmerja med udeleženci v gradnji, prakso v tujini, ki takšne pogodbe že pozna in nazadnje določila, ki naj bi jih vsebovala pogodba o gradbenem inženiringu. S to pogodbo se tako pod eno streho združijo vse storitve, potrebne za dosego končnega cilja naročnika, ki je izgradnja objekta.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times