Affordable Access

Pogled zaposlenih na centru za socialno delo na praktično usposabljanje študentk socialnega dela

Authors
  • Bedöke, Katja
Publication Date
Aug 19, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu raziskujem pogled zaposlenih na centru za socialno delo na praktično usposabljanje študentk socialnega dela. Zanimali so me dejavniki, ki prispevajo k temu, da se center kot učna baza prijavi na razpis za praktično usposabljanje študentk socialnega dela. Z raziskavo sem želela tudi ugotoviti, kaj prispeva k odločitvi socialnih delavk, da sprejmejo vlogo mentoric študentkam socialnega dela. Posvetila sem se tudi raziskovanju sodelovanja mentoric na izbrani učni bazi z mentoricami iz Fakultete za socialno delo, navsezadnje pa sem želela spoznati, kakšen je prispevek študentk socialnega dela k delu na izbrani učni bazi. Rezultate raziskave sem pridobila s pomočjo anketiranja socialnih delavk, ki so zaposlene na izbranih enotah centra za socialno delo in z izvedbo intervjujev, ki sem jih opravila z vodji enot. Sodelujoče v raziskavi so pri študentkah socialnega dela v času praktičnega usposabljanja prepoznavale motiviranost, angažiranost in samoiniciativnost. Dejavniki, ki vplivajo na to, da se izbrane učne baze odločijo za prijavo na razpis prostih mest za praktično usposabljanje študentk socialnega dela so predvsem organizacijski, izbrane učne baze pa praktično usposabljanje opravljajo brez uradne prijave na razpis. Mentorice sprejmejo to vlogo na podlagi osebnih motivov in pridobljenih koristi. Rezultati raziskave kažejo, da bi bilo potrebno na centrih za socialno delo zagotoviti poenoteno financiranje mentoric, smiselno pa bi bilo vzpostaviti tudi več komunikacije med mentoricami iz učnih baz in mentoricami s fakultete.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times