Affordable Access

Pogled pacientov in lekarniških farmacevtov na prostorsko ureditev lekarne v kontekstu svetovanja pacientom

Authors
  • Grobelšek, Lora
Publication Date
Mar 08, 2024
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Najpogosteje se ljudje s farmacevti srečujejo v lekarnah. Farmacevti imajo pomembno vlogo pri farmacevtski obravnavi, med katero svetujejo ob izdajanju zdravil. Za dobro svetovanje in delo farmacevtov je pomembna ustrezna prostorska ureditev lekarne. V večini držav evropske regije zakoni določajo zahteve, kako mora biti prostor urejen, da se lekarniška dejavnost lahko izvaja. Lekarne se v mnogih državah razlikujejo glede na velikost in tip lekarne, s tem pa tudi glede urejenosti prostorov lekarne, ki lahko vpliva na zadovoljstvo, zaupanje in zasebnost pacientov, profesionalno podobo farmacevtov ter tveganje napake farmacevtov. V Sloveniji na področju prostorske urejenosti lekarn ter pogleda lekarniških farmacevtov in pacientov na urejenost prostorov lekarne, v katerih se odvija svetovanje, še niso raziskovali, zato je bil naš primarni namen ugotoviti, kakšen je pogled pacientov in lekarniških farmacevtov na prostorsko ureditev oficine. Intervjuja za paciente in farmacevte smo oblikovali po predhodnem pregledu literature. Intervjuvance smo spraševali, kaj bi glede prostorske urejenosti v lekarni izpostavili kot pozitivno ter o morebitnih spremembah prostora in idejah, ki bi pripomogle k kakovostnejšemu delu farmacevtov in boljšemu počutju pacientov. Zanimalo nas je tudi, kako prostorska ureditev oficine vpliva na delo farmacevtov ter pomembnost prostorske ureditve oficine med obiskom pacientov. Sociodemografske podatke smo analizirali s pomočjo opisne statistike, vsebinsko analizo intervjujev pa smo kvalitativno analizirali s pomočjo programa Nvivo. Čez celotno analizo smo podatke kodirali v 32 različnih tem, ki smo jih razvrstili v 6 kategorij, ki predstavljajo področja, vezana na želje in pričakovanja glede prostorske ureditve oficine: ‘Prodajni del oficine’, ‘Urejenost pulta in izdajnih mest’, ‘Splošna urejenost oficine’, ‘Vplivi prostorske ureditve oficine’, ‘Čakanje’ in ‘Lokacija in zunanjost lekarne’. Iz analize intervjujev farmacevtov in pacientov smo oblikovali vprašalnika za pilotno raziskavo, s katero smo preverili, ali so vprašanja ustrezno sestavljena in razumljiva. Ugotovili smo, da sta vprašalnika sestavljena tako, da večina anketirancev ni imela težav pri odgovarjanju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times