Affordable Access

Poglavitni metodološki pristopi ob analizi čeških pravljic

Authors
  • Sabati, Špela
Publication Date
Mar 21, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V pričujoči nalogi raziskujem različne teoretične pristope, ki jih lahko uporabljamo pri analizi pravljic. Pravljica je predstavljena kot zvrst in postavljena v odnosu do drugih zvrsti ljudske pripovedi. Pravljice ne gre raziskovati brez navezave na rituale in mitologijo. Pravljice so skupne številnim narodom in kljubujejo prostorskim in časovnim omejitvam. Pravljice so pomemben del vsake kulture in vsebujejo informacije o svetu, v katerem so nastale in se razvijale, prav tako pa prikazujejo osnovne poteze človeškega karakterja. Vendar ima vsak narod in njegova literatura svoje značilnosti, v pričujoči nalogi so v ospredje postavljene značilnosti čeških pravljic. V delu so podrobneje obravnavani folkloristični, strukturalistični, literarni, psihoanalitični, poststrukturalistični, sociološki, feministični in darvinistični pristop k analizi pravljic.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times