Affordable Access

Poezija usojenosti

Authors
  • Udovč, Andreja
Publication Date
Oct 09, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pričujoča diplomska naloga se posveča obravnavi intertekstualnega in dialoškega prepleta pesniških glasov ameriške pesnice Sylvie Plath in angleškega pesnika Teda Hughesa v medsebojno navdihnjeni poeziji. Ustvarjalno in ljubezensko partnerstvo je navdihnilo in generiralo nastanek številnih literarnih besedil teh dveh piscev na povsem svojevrsten način: na način klica in odgovora / gre za način ustvarjanja, ko predhodno literarno besedilo enega avtorja spodbudi nastanek literarnega besedila drugega in stopa z njim v interakcijo. Z namenom osvetlitve teoretičnega ozadja, ki zaznamuje medsebojno komuniciranje in korespondiranje pesmi in drugih literarnih besedil različnih avtorjev preko medija literature, do česar prihaja tudi v primeru Sylvie Plath in Teda Hughesa, v diplomski nalogi predstavim razvojni lok teorije intertekstualnosti po Juvanu ter teorijo vpliva s poudarkom na Bloomovi teoriji pesniškega vpliva. Ključno teoretično sidrišče v kontekstu te diplomske naloge predstavlja Bahtinova teorija dialoškosti. Bahtin prihaja do zaključka, da beseda ni omejena na golo predstavitev zunajjezikovne predmetnosti, temveč predstavlja bilateralni akt med jazom in drugim. Zaradi dialoške naravnanosti in odprtosti besede navzven k tuji besedi - za Bahtina conditio sine qua non literarnega pisanja - se beseda lahko vrne nazaj k svoji lastni esenci, sedaj obogatena s tujim kontekstom, že naslednji hip pa se spet odpira navzven. Bahtinov dragoceni doprinos je v tem, da je s svojo koncepcijo dialoškosti prvi opozoril, da vsaka izjava nujno stopa v notranjo (psiholingvistično) in zunanjo (sociolingvistično) interakcijo s pomenskimi, vrednostnimi, oblikovno-stilnimi in družbenokulturnimi lastnostmi drugih izjav. Drugi del diplomske naloge najprej povzame niz avtobiografskih elementov iz življenja Sylvie Plath in Teda Hughesa / avtobiografske elemente si prizadeva sopostaviti tako, da bralec iz skupka, nanizanega v ogrlico življenja, lahko razbira kvintesenco prepleta resničnosti in literature, ki značilno opredeli Sylvio Plath in Teda Hughesa najprej posamično, nato pa v skupni življenjski poti. Dialoški preplet predvsem njune poezije, a deloma tudi literarnih besedil, ki pripadajo drugim literarnim zvrstem, je predstavljen v treh razvojnih stopnjah. Razdelim jih na poezijo dvorjenja, poezijo v času zakona in poezijo odtujitve. Z rahločutno in obenem razsodno kretnjo diplomska naloga poskuša odstreti še spuščene tančice literarnih vesoljstev ene največjih ameriških pesnic 20. stoletja in britanskega poeta lavreata, ki sta v mnogih umetniških besedilih, ki so se rodila iz njunega ustvarjalnega partnerstva nebesnih razsežnosti, nerazdružljiva.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times