Affordable Access

Poenostavljena ocena potisne krivulje zidane stavbe

Authors
  • Barut, Tilen
Publication Date
Sep 30, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pri oceni potresne odpornosti stavbe je treba ovrednotiti nosilnost in deformacijsko kapaciteto stavbe, ki se lahko oceni s potisno analizo z uporabo nelinearnega modela ali s poenostavljeno potisno analizo. Da bi prispevali k ovrednotenju zmogljivosti slednje analize, smo v diplomski nalogi na poenostavljen način ocenili potisno krivuljo starejše dvoetažne zidane stavbe v Ljubljani. Nosilnost in deformacijsko kapaciteto zidov smo določili v skladu z osnutkom novega standarda Evrokod 8. Upoštevali smo upogibni plastični mehanizem zidu, strižni plastični mehanizem zidu zaradi zdrsa in pojav diagonalnih razpok zidov zaradi strižne obremenitve. Potisne krivulje smo najprej ocenili na nivoju etaž za obe glavni smeri stavbe. Na osnovi deformacije etaž, pripadajočih etažnih prečnih sil in na osnovi predpostavljenega strižnega obnašanja etaže, smo ocenili potisne krivulje stavbe. Analizo smo izvedli z upoštevanjem različnih materialnih karakteristik in različnih porazdelitev horizontalnih sil po višini stavbe. Izkazalo se je, da je za potisno krivuljo stavbe merodajen strižni mehanizem z zdrsom v nadstropju stavbe, kar je posledica majhnih osnih sil v zgornji etaži. Poleg tega se je izkazalo, da se potisne krivulje, ocenjene s poenostavljeno metodo, dobro ujemajo z rezultati nelinearne statične analize, ki je bila opravljena v predhodni študiji.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times