Affordable Access

Kyvné pneumatické motory / Pneumatic Semi-Rotary Actuators

Authors
  • Šoltys, David
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 23/07/2015 / Bakalářská práce je zaměřena na kyvné pneumatické motory a jejich využití v pneumatických mechanismech. V úvodní části práce je provedeno rozdělení pohonů podle typu a je vysvětlena jejich funkce a konstrukce. Následně jsou uvedeny příklady aplikací kyvných motorů spolu s ukázkami zapojení pohonů do pneumatických obvodů. Poté je k dispozici přehled metod výpočtů pohonů podle tří velkých dodavatelů (SMC, FESTO, Aventics). Zahrnuty jsou také postupy při použití výpočetních softwarů, které někteří dodavatelé mají k dispozici na svých webových stránkách. Nakonec jsou všechny informace obsažené v práci využity k praktickému řešení aplikace zadané vedoucím bakalářské práce. / Bachelor thesis is focused on pneumatic semi-rotary actuators and their utilization in pneumatic mechanisms. Classification of actuator types is performed at the beginning of the thesis together with an explanation of their function and design. Followed by an examples of actuator applications along with examples of the actuators involvement in pneumatic circuits. After that, thesis provides an overview of calculation methods according to three big contractors (SMC, FESTO, Aventics). There are also described procedures when using calculation software, which is provided by some vendors at their websites. At the end all information were used for practical solution of application given by bachelor's supervisor. / 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times